2.09.15 г.

Първата [първите] снимка [снимки] на Зи като деветнадесет годишна ! (в Дубай)