26.10.14 г.

Джордън Кейт (фотограф) tweet-на на Зи "Трябва да те видя скоро" преди 5 часа.